Campaña publicitaria en radio 2021 e 2022

Cuña radiofónica que se emite en NovaHit Radio y Si Radio Galicia desde decembro de 2021 a maio de 2022.

Consellería do Mar - Xunta de Galicia
Grupo de Acción Local Pesqueira Golfo Ärtabro Sur
Asociación de Minoristas de El Puerto de A Coruña
Galicia
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) - Unión Europea