Tempos de cociñado do marisco

Marisco Sal (gramos/litro) Tempo (minutos)
Boi mediano 60 20
Boi grande 60 25
Camarón 60 0,5 (30 segundos)
Centola mediana 60 18
Centola grande 60 20
Cigala mediana 60 1,5 (90 segundos)
Cigala grande 60 3
Gamba 60 1
Lagosta mediana 60 20
Lagosta grande 60 30
Lagostino mediano 60 1,5 (90 segundos)
Lagostino grande 60 2
Lubrigante mediano 60 25
Lubrigante grande 60 30
Nécora pequena 60 6
Nécora grande 60 8
Percebe 70 1

imprimir Correo electrónico

Consellería do Mar - Xunta de Galicia
Grupo de Acción Local Pesqueira Golfo Ärtabro Sur
Asociación de Minoristas de El Puerto de A Coruña
Galicia
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) - Unión Europea